iran'da yabancı şirketler nasıl kurulur

iran'da yabancı şirketler nasıl kurulur

madde 81:Yabancılara ticaret, sanayi, tarım, madencilik ve hizmetler

ile ilgili şirketlerin veya kurumların ödünler oluşumu yasaktır.

Guardian Konseyi'ne göre, İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti ile sözleşme altında,

şirketlerin bir şirket ve iştiraklerinin tescili için başvuruda yapabilirsiniz

.Toplama ve yabancı uyruklu emisyon düzenlemelerine göre

taşınmaz mal kira(Çarşamba günü,4 1391 Farsça tarih Mordad

gazete baskı dünya ekonomisinin güncel Gören)Yabancı

uyruklular tarafından satın alma ve taşınmaz mal kiralanmasına ilişkin

yabancı yatırım düzenlemeleri açıkladı. Fars Haber Ajansı'nın

haberine göre, yabancı yatırım ve teknik yardım ve ekonomik örgüt söyledi:

 

03.16.1310 tarihinde kabul edilen yabancı uyruklu ait taşınmaz mal ile ilgili kanuna göre "herhangi bir yabancı kişilere herhangi bir arazi nöbet adına izin verilmez"Buna göre, yabancı uyruklu (yabancı gerçek kişilerin) ülkede toprak sahibi olamaz..Madde (1) Şirketler Kayıt Yasası 1310 belirten: "Herhangi bir şirket İran'da kurulmuş ve İran'nın genel merkezinde olsa,iran şirketi sayılır.Bu nedenle, yabancı kişi, İran Şirketler Mukayyidi ile pay sahibi olan gerçek veya tüzel kişilerin bağımsız olarak hissedarların milliyet kayıtlı şirket olsun, İran'da bir tüzel kişiliktir.Madde (4) Paragraf (b) bendinin Yabancı Sermaye Teşviki ve Korunması Yasası Yürütme Yönetmeliği, "yabancı yatırım yüzdesine sınırı yoktur.Yabancı hissedarlar,diğer bir deyişle, yabancı yatırımcıların sahip olduğu hisselerin yüzde 100'ün üzerinde iranda katılabilir.Yabancı Sermaye Teşviki ve Korunması Yasası İcra Yönetmeliği Madde 34 İranlı bir şirkete lider, yabancı yatırımların durumunda belirterek, "Şirket adına arazi mülkiyeti yatırım planına uygun olarak yetkilidir.

% 100 yabancı şirketler ve yabancı firmalar kadar kayıt yapabilirsiniz taşınır ve taşınmaz mal mülkiyeti hakkına sahiptir.Yukarıda belirtilen yasal belgeler ve yönetmeliklere ilişkin olarak, ülkede yatırım yapmak kuruluşlar da dahil olmak üzere yabancı kuruluşlar, hisselerinin tamamının veya bir kısmının, ülke ve sahibi bir şirket kayıt olduğu eğer açıktır(İranlı şirketlerin katılımı bir hissesini sahip olan) İranlı şirketler, arazi onların mülkiyetine adına tescil edilebilir.iran medeni kanununun 10 madessi gerekçesiyle:İranlı şirketler tarafından taşınmaz mal kira,imzalamış olanların,özel sözleşmeler sağlayan kanunda bu yasaya karşi değilse geçerlidir.Sonlandırılır tarafların rızası olmadıkça ya da yasal iptaline bayi ve hukuk başkan yardımcısı arasında yer alan Medeni Kanun'un "sözleşmelerin Madde 219 uyarınca, bağlayıcıdır.Bir tüzel kişi olarak ülkede kayıtlı şirket sözleşmesinin şartlarına göre bundan yararlanma diğer kuruluşlar ve çıkarları ile kiralık sözleşme imzalayabilir. Aşağıdaki gibi bazı ülkelerde benzer durumlar şunlardır:

Endonezya: yabancı şirketler için kullanım oranını transfer izni ile tarım arazileri yirmi beş Endonezya uyruklu kiralama imkanı.

 Filipinler: yirmi beş yıl kadar uzatılabilir elli yıldır arazi kiralama imkanı

 Avustralya: Yabancı yatırımcıların tarım arazilerinin olası satın alma. Tüm kısıtlamalar 2014 yılına kadar iptal edilecektir.

 Kenya: yabancı yatırımcılar tarafından alım ve tarım arazisi satışı edelim.

 Cumartesi Farsça tarih Mordad 21 1391 .Tahran'da menşe ülkedeki faaliyetlerinin yasallık ve kayıtlı noter ofisine İran konuda kanun yabancı şirketlerin 3. maddesine göre. Kendi ülkenize tabi ve Tahran'daki hukuki noter ofis kayıt,Gerekli belgeler ile Tahran'daki ilk noterlik dairesinde bu nedenle bu tür sicil dairesine sertifikası olarak ,Yer veya iş tescil ofisi belgesi geldikleri ülkede şirketin yasallığını kuracaktır.

 Yabancı şirketlerin tescil Şirketler Tescil Ofisi için aşağıdaki belgeleri ibraz ve sanayi Mülkiyet gereklidir:

 1. kayıt beyanı.Kuruluşun tüzüğü

2. onaylı kopyası.Şirketin yetki

3. onaylı kopyası şirketi İran ve İran'daki bazı bağımsız temsilci bunların her birinin yetki tasdikli bir suretini varsa.Çalışma koşulları, uygun ve düzenli oranlara göre reçete edilecektir 4. Eğer bakanlık ya da devlet kurumları veya yabancı şirket ile bir lisans (yasal bir sözleşmedir) sahip olmak.Şirketler Kayıt Tablosu vb hisse senetleri ve ortaklık ve işbirliği ana merkezi olarak Farsça Kurumsal Vhavy soyad şirketleri yazılmalıdır,Ve şirketin şirket sermayesinin milliyeti doğru adres Şirketler talebi ve diğer kolluk Kayıt Anayasa'nın 6. maddesinde atıfta bulunulan tutarlar,20/50001310 yılında onaylanmıştır.

 İran ve diğer temsilcilerinin yanı sıra, kişi veya şirket tarafından son rakamlara içinde breve Şirketi Statüsü temsilcisi şirketin özünde olmalıdır.

 Şirket adına imza hakkına sahip kişiler imzalar bulunduğu ülkenin yetkili makamları kimlik doğrulaması için imza doğruladı veya,İran hükümetinin ülke veya diplomatik veya konsolosluk temsilcisi İran'ın diplomatik veya konsolosluk temsilcisi.

 Kurucular Koleji Yönetim Kurulu, Genel Kurul için yukarıdaki belgelere (beyanname ve eklerinde) ek olarak Şirket Tescil Bürosu Şirket hisselerinin ise,Yatırım bankası Anayasa'nın 20. maddesine göre yukarıdaki adımlardan sonra tahsil edilir sermaye ilgi en az% 35 ödemek için belli oldu,

 (Daire sonraki yarışmacı ya da yabancı şirketlerin bağlı ortaklıkları Resmi Gazetesinde geçirmek için aşağıdaki noktaları sahibi olmalısınız tarihin bir mesele içinde,Adalet ve gazetelerinden biri günlük Tahran yayımlıyorum:

 1. Şirket Statüsü özeti

 2. İran şirketin temsilcisinin adı ve şirket İran ise, bazı bağımsız temsilci hepsini ismi.

 3. Sağ şirket imzaladı olanların adları.

 4. Şirket ile ilgili tüm iletişimi almaya hak olan İran'da bir kişi veya kişiler ikamet adı.

 Kayıt tescil ofisi tarafından sağlanmalıdır sonra sertifika için başvuru.

 Yabancı bir şirketin şubesi nasıl kaydedileceği:

 İran'da kayıtlı bir yabancı şirket şube kuruluşu oluşturmak için dönmelidir,eğer onun plak şirketi İran okuryazarlığı sertifikasına sahiptir kaydedildi

 İran ve temsili Şube Müdürü onu eğitimli mevcut yetki (Madde 8 beyan) 'dir.Kayıt gerekli okuryazarlık şirketin kayıt belgesi onaylı olmayacak bu teklif için şimdi alınacak için şube tescil başvurusu da isteyebilir.

 Ceza hükümleri :

 Ticari veya endüstriyel veya finansal eylem İranlı kişiler veya yönetimine ve son geçmeden önce yabancı şirketleri temsil eden olarak Elli beş ödemek için suçlu mahkûm,sonra Tahran'ı geciktirmek için Bidayat talep etmedi savcının talebi üzerine kayıt ve birincil mahkeme tarafından ölüme mahkum ve bildirim tarihinden itibaren üç ay cümle olacaksa, hükümet Kötüye devam Herhangi bir yabancı şirket imzalamadan önce bir ajan ya da şube müdürü İran ajansı veya ticari veya endüstriyel işlemler veya finansal eylem şube yönetmek için ise Para cezası verilir.

 Yani sadece rakip dikkat ve Tahran'ın talebi savcısı, yabancı şirketlerin cezalandırmak olacağını kaydetmek için başarısızlık ihlali nedeniyle olabilir.