Iran'da Gida ve Yemek (1)

Iran\'da Gida ve Yemek

Gıda Sektörü ve İran

Gıda Sektörü ve İran

İran’da 168 adet, 50’den fazla kişinin çalıştığı geniş ölçekli gıda işleme tesisi

bulunmaktadır. Bu tesislerde yıllık ortalama 9 milyar riyal değerinde üretim gerçekleştirilmektedir.

Bununla birlikte bu alanda üretim ve ürün geliştirme düşük seviyede kalmaktadır.

Bugün sektör iç talebi karşılayacak seviyeye ulaşmıştır. Ancak ihracata yönelik üretim sınırlıdır.

İhracatın artması için bu sektördeki ürün kalitesinin artırılması ve

paketlemeye yönelik yatırımların yapılması önem kazanmaktadır.

Hükümet ayrıca, havyar ve şamfıstığı ihracatının geliştirilmesi yönünde çalışmalar sürdürmektedir.

Read more...